Skip to main content

JEG TILBYDER

Under menupunktet “jeg tilbyder” kan du læse om de forskellige produkter og serviceydelser jeg tilbyder.
Hvert punkt indeholder en kort produktbeskrivelse og svar på ofte stillede spørgsmål.

På denne siden kan du handelsbetingelser for mine serviceydelser, som du bør læse igennem.

HANDELSBETINGELSER

Handelsbetingelser for køb af produkter og ydelser, der udbydes af: GO2FIT v/Thomas Hylleborg,
CVR nr. 14521097, juridisk adresse: H.C. Ørsteds Vej 12, 4690 Haslev.

Personlig Træning

Der handles som udgangspunkt ikke med individer under 18 år. Med mindre én forælder/værge accepterer indeværende handelsbetingelser og påtager sig det fulde ansvar for købers fysiske forfatning under, såvel som efter forløbet. Forældre/værge påtager sig automatisk ansvar og godkendelse af handelsbetingelser ved betaling af Fit&Sund medlemskab og forløb med Thomas Hylleborg.

Træning og instruktion

Al personlig træning er på 50 minutter og slutter altid ved hele timeslag. Dvs. du møder ind ved helt klokken hel og starter din opvarmning på 8-10 minutter. Derefter har du 50 min. personlige træning med instruktion, som slutter ved hel time. Resterende øvelser, som cardio og udstrækning klarer du selv. For sent fremmøde er eget ansvar og ændre ikke på aftalte træningstid.

Der kan laves seperat aftale om instruktion i opvarmning og udspænding, samt cardio og udstrækning.

Fortrydelsesret, udeblivelse og aflysninger

Der ydes fortrydelsesret jf. købeloven. Betalinger for aftalte ydelser betales altid forud og er bindende. Aftalte ydelser kan som udgangspunkt ikke refunderes og der er altid løbende måned + 30 dages opsigelse ved aftaler om månedlig ydelse, med mindre andert er specifikt aftalt.

Afbud til personlig træning skal ske senest 24 timer inden aftale. Hvis man kommer for sent, ikke møder op til en træning pga. sygdom eller anden årsag, så erstattes træningstimer ikke.

Der kan ikke optjenes træningstimer i forbindelse aflyste træningstimer eller udeblivelse, uanset aftalt ydelse. En træningstime kan evt. flyttes til anden ugedag, inden for samme uge, hvis det er muligt for personlig træner. Er det ikke muligt for personlig træner, at flytte træningstime, så erstattes træningstimen ikke.

Træningsforløb kan grundlæggende ikke opdeles ud over forhåndsaftalte ydelses forløbstid. Der kan undtagelsesvis aftales en kort beroperiode, ved skade eller ferie, som dog maksimalt kan have en varighed på 2-4 uger.

Udeblivelser og aflysninger i forhold til træningstimer og forløb, der forårsages af kunde eller force majeure, kompenceres eller refunderes ikke. Ved urettidig opsigelse af forløb, så gælder normal opsigelse, som er løbende måned + 30 dage.

Ved booking af opstartsprogram eller kropsmåling er der et gebyr på 99 kr. ved manglende afbud eller fremmøde. Afbud skal ske 24 timer før aftale.

Levering og vejledning

Træningsmateriale gøres elektronisk tilgængeligt under dit træningsforløb. Materialet vil indeholde relevante informationer og vejledning, som svarer til den købte ydelse eller det den personlige træner finder relevant i forhold til klients forløb, træningsmål og behov.

Betaling

Ved køb og betaling af forløb og aftalte ydelse, så er det samtidig godkendelse af vilkår og betingelser. Opstartskonsultation og 1. måned af forløb betales altid forud. Opstartskonsultation er typisk et engangsgebyr. Betaling for forløb foretages efterfølgende hver d. 1. i hver måned, som en del af et Fit&Sund medlemskab.
Alle priser er inkl. moms.

Ophavsret

Alt udleveret og fremsendt materiale er til personlig brug. Al kopiering, udover til dit private forbrug og yderligere uretmæssig deling og spredning er forbudt. Du er selv ansvarlig for, at materialet ikke videregives til andre brugere. Handlinger i strid med licensrettighederne vil resultere i retsforfølgelse og erstatningskrav.

Fortroligheds- og persondatapolitik

Vigtigheden af dit privatliv på internettet forstås og respekteres. Der afsløres ikke information om dig til tredje part, med mindre det er aftalt eller nødvendigt for at implementere en transaktion og eksekvere din købte ydelse. Dit navn, adresse, e-mail, mobilnr., kreditkort og personlige data deles kun med Fit&Sund ift. medlemskab og betaling, herudover ikke andre uden din forudgående tilladelse.

Der er brug for følgende oplysninger, når du indgår aftale om personlig træning. Navn, adresse, mobilnr., e-mail og det der eller er påkrævet for et Fit&Sund medlemskab. Herudover generelle oplysninger, der har relevans ift. den ydelse du har købt – fx dine ønsker og målsætninger, samt informationer om alder, helbred, mål (vægt og højde), skader, træningserfaring mv.
Disse oplysninger registreres kun for at kunne levere den optimale ydelse i forbindelse med dit personlige forløb.

Billeder og og succeshistorier kan blive brug til markedsføring, men kun hvis det er aftalt med dig. Du skal som kunde skriftligt bede om, at din historie og billeder ikke må benyttes til markedsføring. Personrelaterede oplysninger vil til enhver tid blive forevist og slettet, hvis du ønsker dette ved en skriftlig henvendelse til den dataansvarlige Thomas Hylleborg, indehaver. Mail: thomas@go2fi t.dk. Tlf.: 60701009.

Øvrige

Al træning foregår altid på dit eget ansvar. Samtidig forventes det at, du har svaret korrekt på alle spørgsmål og ikke udeladt relevant information ift. forløbet ved opstartkonsultationen.  Spørgsmålene skal sikre din generelle fysiske parathed i forhold til nye aktiviteter som træning.

Træning af ikke myndige personer under 18 år, skal godkendes af ansvarsperson og/eller forældre. Jeg samarbejder fast med Fit&Sund, hvor træningen typisk foregår. Der kan trænes andre steder, hvis det er påkrævet eller aftalt. Der vil dog blive opkrævet et kørselstillæg ved træning andre steder.

Det er eget ansvar, at du ikke benytter doping. Personlig træning foregår generelt i træningsmiljøer, der er medlem af Antidoping Danmark, hvor man bortvises/suspenderes ved bruge eller formidling af doping. En positiv ADD-test, skal du selv betale.

Der tages forbehold for trykfejl og prisfejl på alle ydelser på digitale medier og i trykt materiale.